De kernactiviteit van onze onderneming is het op orde brengen en houden van uw financiële situatie in de breedste zin van het woord.


Alle zaken die direct of indirect bijdragen aan dit doel zijn van wezenlijk belang in het bewindvoerderstraject dat wij met u aangaan. Wij zijn van mening dat een stabiele financiële situatie een voorwaarde is voordat u aan andere zaken in uw leven kunt werken. Zodra de financiële situatie is gestabiliseerd kan er vervolgens gewerkt worden aan andere problemen zoals schulden, huisvesting, werkloosheid etc. Wij willen mensen die vanwege hun beperking niet in staat zijn om hun financiën zelfstandig te beheren een veilige financiële haven bieden in een maatschappij die steeds meer eisen stelt op dit gebied en steeds complexer wordt.

Wij maken hierin een verschil door bereikbaar, zorgvuldig en betrokken te zijn. Wij benaderen onze cliënten vanuit ons hulpverlenershart en kunnen u, indien nodig, voorzien van aanvullende en benodigde informatie. Hierbij kan gedacht worden aan wegwijs maken binnen de zorg en verwijzingen naar specialistische hulpverlening. Vanwege onze opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening zijn wij volledig op de hoogte van de sociale kaart binnen Doetinchem en omgeving. Daarnaast hebben wij binnen ons netwerk een aantal contactpersonen die zich bezig houden met Schuldhulp bemiddeling.
Door een goede samenwerking aan te gaan met onze partners, zullen we er naar streven dat u, indien dat kan, zo snel mogelijk weer zelfstandig uw eigen financiën kunt beheren.