burobewindzorg_bewindvoering1

Werkwijze en Bewindvoering
Als u voor ons kiest, dan gaan wij op een zorgvuldige manier voor u aan de slag. We houden nauw contact en zullen zoveel mogelijk met u overleggen. Het proces kent onderstaande stappen:


Aanmelding en Intake
Om een onder bewind gesteld te worden moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank waar iemand woonachtig is.

Dat kunt u zelf doen, maar ook andere personen hebben het recht dit te doen zoals de partner of familieleden tot in de vierde graad, een curator, een voogd, een mentor. Bij familieleden tot in de vierde graad kunt u denken aan ouders, grootouders, broers, zussen, neven of nichten, ooms en tantes. Wilt u het traject met ons aangaan dan kunt u contact met ons opnemen, door het contactformulier op deze site in te vullen of door ons te bellen. We zullen dan op korte termijn met u in gesprek gaan. Op basis van dit gesprek kunnen we samen het verzoekschrift opstellen en indienen bij de rechter.

Start van het bewind
Wanneer de rechter uitspraak heeft gedaan op het verzoekschrift start het bewind.

Hoelang het bewind duurt bepaalt de rechter.
De rechter bepaalt ook voor welke goederen het bewind wordt uitgesproken. Doorgaans wordt dit uitgesproken voor alle goederen en voor onbepaalde tijd. Vanaf het tijdstip dat de rechter uitspraak doet gaan wij voor u aan de slag en beheren en administreren we de onder bewind gestelde goederen. Daarbij  moet u denken aan salaris, loon, uitkering, sieraden, meubilair maar ook bijvoorbeeld onroerende zaken.In dit onderdeel van het proces brengen we met u c.q. uw naasten alles met betrekking tot uw financiële administratie in kaart om het bewind goed op te zetten en in te richten. Instanties worden aangeschreven met het verzoek om de correspondentie in de toekomst aan de bewindvoerder te richten en er wordt een bankrekening geopend op naam van de klant. Een inventarisatie van de onder bewind gestelde goederen wordt opgesteld en aan de rechtbank verzonden (boedelbeschrijving). Deze inventarisatieperiode neemt gemiddeld 3 maanden in beslag. De afspraken leggen we schriftelijk vast. Dit dient als handvat voor het met elkaar doorlopen van het verdere traject.

Tijdens het bewind
Geven we invulling aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben.

Hieronder staan een aantal zaken die de bewindvoerder voor u uitvoert:

Het doen van aanvragen van:

  • bijzondere bijstand bij de gemeente
  • zorg- en huurtoeslag
  • een persoonsgebonden budget (PGB)
  • een schuldenregeling via een kredietbank of elders,
  • verzekeringen (o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering)

Het betalen van de vaste lasten en het week-leefgeld aan de klant
Het declareren van nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
Het inventariseren van de schuldenlast
Het openen van een bankrekening op naam van de klant
Het opstellen van een budgetoverzicht/budgetplan
Het verzorgen van de belastingaangifte


Het beeindigen van het bewind.
Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen.

De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder en doet vervolgens een uitspraak. Als de kantonrechter de bewindvoering beëindigt, sluiten we het dossier en leggen daarover eindverantwoording af. In uitzonderlijke situaties kan een officier van justitie een verzoekschrift indienen, bijvoorbeeld in het geval dat er geen familie bekend is, of wanneer de naaste familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen.

Wij doen er alles aan om het bewind zo zorgvuldig mogelijk voor u uit te voeren.

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Uw klachten worden altijd zeer serieus genomen en in nauw overleg met u afgehandeld.